cevap veren

adj. answering, respondent, responsive, satisfying
* * *
1. respondent 2. responder

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • MÜCİB — İcabet eden. Cevap veren. Sebeb kabul eden. * İstenileni kabul eden, duâya cevap veren (Allah C.C.). (Bak: Dua …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • PASUHGÜZAR — f. Cevap veren, karşılık veren …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kamu yararı — is., huk. Devletin gereksinimlerine cevap veren ve bu ihtiyaçları karşılayan, devlete yarar sağlayan değerler bütünü, menafiiumumiye …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yeterli — sf. 1) Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli 2) Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan 3) Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan Yeterli çadırları var mı? M. Yesari Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HAZIRCEVAP — Her söze derhal ve düşünmeden münasib cevap veren kimse …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUZTARRÎN — Çaresizler. Sıkıntı içinde olanlar.(Arkadaş! Bilhassa muztar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazan o gibi duaların hürmetine, en büyük bir şey, en küçük bir şeye musahhar ve muti olur. Evet, kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜTECAVİB — Karşılıklı cevap veren …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜTELA'SİM — (C.: Mütela simîn) Saçmasapan cevap veren, kemküm eden …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EHL-İ KEŞF-İL KUBUR — Kabir âleminde olanları bilen, kabirdeki ölünün ahvâlini keşfedip doğru olarak haber veren veli, evliya.(Ehl i keşf il kuburun müşahedesiyle müteaddid vâkıatla, tahsil i ulum ânında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebe i ulum, şehidler gibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SELAM — Ayıplardan, âfetten sâlim oluş. Selâmet, emniyet. Sulh. Asâyiş. Bütün korktuklarından emin olma. * Allah ın (C.C.) rızasına erişmek için mü minlerin birbirlerine yaptığı dua. Mü minler birbirleriyle karşılaştıklarında büyük küçüğe; yürüyen… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.